Sposób na uzupełnienie brakujących zębów – mosty protetyczne

Wykorzystanie mostów protetycznych

Mosty protetyczne pozwalają odbudować brakujące zęby, wykorzystując pozostałe zęby własne pacjent. Są one doskonałą alternatywą dla protez ruchomych, gdyż dają znaczenie większy komfort. Mosty protetyczne zbudowane są z dwóch elementów – filaru i przęsła. Filary to dwie lub więcej koron zębowych, które są mocowane na odpowiednio oszlifowanych zębach własnych pacjenta, znajdujących się między luką zębową.

Z kolei przęsła to korony zębowe połączone filarami, które mają zostać wstawione w miejsca brakujących zębów. Warto pamiętać, że mosty zębowe można założyć jedynie wtedy, kiedy lukę zębową otaczają zęby własne pacjenta. Ponadto wykonanie mostu związane jest z koniecznością oszlifowania zdrowych zębów filarowych, z tego powodu wykonuje się je zazwyczaj wtedy, gdy braki są znaczne.

Rodzaje mostów zębowych

Mosty protetyczne dzielone są ze względu na umiejscowienie w łuku zębowy, Wyróżnia się mosty przednie, boczne, przednio-boczne i okrężne. Te ostatnie są mostami występującymi w odcinku przednim oraz obu bocznych. Ponadto ze względu  na rozmieszczenie filarów wyróżnić można mosty: dwubrzeżne, jednobrzeżne oraz dwubrzeżno-jednobrzeżne. Dwubrzeżne zbudowane są z dwóch filarów i przęsła, jednobrzeżne zakotwiczona się na jednym filarze, a ostatnie są kombinacją jedno – i dwubrzeżnych. Mosty można podzielić również przez wzgląd na zastosowany materiał. Mamy zatem mosty jednolite wykonane z metalu, porcelany, kompozyty lub akrylu oraz złożone.

Zakładanie mostów protetycznych

Podczas pierwszej wizyty u protetyka lekarz ocenia stan korzeni zębowych oraz otaczających je kości. Warunkiem zamocowania mostów jest dobra jakość oraz właściwe położenie zębów filarowych. Podczas drugiej wizyty zęby znajdujące się między luką w uzębieniu są szlifowane, następnie wykonuje się dokładny wycisk zębów, które będą pełniły funkcję filarów. Konieczne jest wykonanie także drugiego wycisku – zębów przeciwstawnych. Dzięki temu lekarz ma pewność, że most będzie dopasowany do zgryzu. Konieczne jest również dobranie koloru mosty do reszty zębów. Na koniec lekarz zakłada tymczasowe korony lub mosty w celu zabezpieczenia zębów. Podczas trzeciej wizyty lekarz sprawdza czy most ma odpowiedni kształt i kolor, a następnie cementuje go w jamie ustnej pacjenta.