Czym są korony zębowe

Protetyka zębowa

Korony zębowe to stałe uzupełnienia protetyczne, służące do rekonstrukcji zębów, które zostały zniszczone w wyniku próchnicy, po leczeniu kanałowym czy podczas rekonstrukcji zgryzu. Mogą być one nakładane na naturalny korzeń zęba lub implant wszczepiony przy całkowitym jego braku. Przy znacznym zniszczeniu korony zęba żywego również stosuje się ten sposób uzupełniania. Korony protetyczne mogą być wykonane z porcelany napalonej na stop dentystyczny, na stop metali szlachetnych lub na bazie tlenku cyrkonu. Innym rodzajem są korony pełnoceramiczne, stosowane w odcinku przednim.

Rodzaje koron – charakterystyka

Korony protetyczne różnicuje się pod względem wykorzystanego w ich tworzeniu materiału.  Korony pełnoceramiczne są bardzo estetyczne, niemalże nie do odróżnienia od zębów naturalnych. Stosuje się je zazwyczaj do wypełnienia braków zębów przednich. Ich podstawę stanowi tlenek cyrkonu. Korony porcelanowe na podbudowie metalowej budowane są na postawie stali stomatologicznej, na którą napala się porcelanę. Metal nie jest widoczny, ponieważ zabudowuje się go porcelaną. Istnieją również korony porcelanowe, ale na podbudowie metalowej złota, których budowa jest analogiczna do budowy na podbudowie metalowej. Są one zalecane u pacjentów z bardzo zniszczonymi zębami, ponieważ złoto ma silne właściwości przeciwpróchnicze. Korony kompozytowe wykorzystuje się natomiast jako rozwiązanie tymczasowe. Przeznaczona jest dla osób, u których nie ma możliwości założenia korony porcelanowej. Stosuje się wówczas uzupełnienia protetyczne koronami kompozytowymi lub akrylowymi.

Jak przebiega leczenie protetyczne – założenie korony

Przed założeniem korony konieczne jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie możliwości leczenia zęba. Koronę można zamocować jedynie na zębie, który nie jest toczony przez chorobę. Zęby wyjątkowo zniszczone mogą wymagać dodatkowego przygotowania w postaci specjalnego wkładu. Przed i po zakończeniu ewentualnego leczenia kanałowego lub wzmocnieniu zęba wkładem, zostaje wykonane zdjęcie rtg. Dzięki niemu lekarz upewnia się czy można przystąpić do następnej fazy leczenia. W następnym etapie ząb zostaje oszlifowany w sposób, który umożliwia założenie korony. Kikut zostaje zabezpieczony warstwą impregnacyjną oraz wykonaną z akrylu koroną tymczasową. Po oszlifowaniu pobierany jest wycisk protetyczny obejmujący przyległe oraz przeciwstawne zęby. Na bazie wycisku tworzy się koronę. Podczas ostatecznej wizyty możliwe jest jej przymierzenie, aby pacjent mógł ocenić komfort i estetykę wykonana. Jeżeli wszystko jest odpowiednio dopasowane lekarz cementuje koronę.